Een persoonlijk record herstellen

U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de vorige waarde.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Mijn statistieken > Records.
  3. Selecteer een sport.
  4. Selecteer een record om te herstellen.
  5. Selecteer Vorige > Ja.
    OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze manier niet gewist.