Een activiteit starten

Als u een activiteit start, wordt GPS automatisch ingeschakeld (indien vereist). Als u de activiteit stopt, schakelt het toestel over op de horlogemodus.

  1. Selecteer in de klok START.
  2. Selecteer een activiteit.
  3. Volg indien nodig de instructies op het scherm om meer informatie in te voeren.
  4. Wacht indien nodig totdat het toestel een verbinding heeft gemaakt met uw ANT‍+ sensors.
  5. Indien voor de activiteit GPS is vereist, gaat u naar buiten en wacht u totdat het toestel satellieten heeft gevonden.
  6. Selecteer START om de timer te starten.
    OPMERKING: Het toestel begint pas met het vastleggen van uw activiteitsgegevens nadat de timer is gestart.