De afstandteller gebruiker

De afstandteller legt automatisch de totaal afgelegde afstand en de totale stijging vast.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Mijn statistieken > Kilometerteller.
  3. Selecteer een optie om de totalen van de afstandteller weer te geven.
  4. Selecteer zo nodig een totaal en selecteer Ja om de afstandteller terug te zetten op nul.