Een persoonlijk record verwijderen

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Mijn statistieken > Records.
  3. Selecteer een sport.
  4. Selecteer een record om te verwijderen.
  5. Selecteer Wis record > Ja.
    OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze manier niet gewist.