Tijdinstellingen

Houd UP ingedrukt en selecteer Instellingen > Systeem > Tijd.

Tijdweergave

Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in.

Stel tijd in

Hiermee stelt u de tijdzone voor het toestel in. De optie Automatisch stelt de tijdzone automatisch in op basis van uw GPS-positie.

Tijd

Hiermee kunt u de tijd aanpassen als de functie is ingesteld op de optie Handmatig.