Door de gebruiker vervangbare batterijen

WAARSCHUWING! Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.
WAARSCHUWING! Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.
WAARSCHUWING! Stop batterijen nooit in uw mond. Als u een batterij inslikt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw dokter of plaatselijke toxicologiecentrum.
WAARSCHUWING! Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten. Voorzichtigheid is geboden. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
VOORZICHTIG! Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.