Ankerinstellingen

Selecteer START > Anker > Stel in.

Bereik

Hiermee berekent u het bereik om u te helpen met ankeren.

Diepte

Hiermee stelt u de diepte van het water in.

Boegcorrectie

Hiermee stelt u de afstand tussen de boeg van uw boot en de locatie van uw GPS-antenne in.

Afwijking

Hiermee stelt u het verschil tussen de diepte van de kiel en de locatie van uw transducer in.

Stel alarm in

Hiermee stelt u een alarm in om u te waarschuwen wanneer de boot een ingestelde afstand is afgedreven van het anker.

Werk interval bij

Hiermee stelt u het tijdsinterval in voor het bijwerken van de ankeralarmgegevens.