Bluetooth meldingen inschakelen

Voordat u meldingen kunt inschakelen, moet u het quatix 3 toestel koppelen met een compatibel mobiel toestel (Uw smartphone koppelen met uw toestel).

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Bluetooth > Smart Notifications > Status > Aan.
  3. Selecteer Tijdens activiteit.
  4. Selecteer een meldingsvoorkeur.
  5. Selecteer een geluidsvoorkeur.
  6. Selecteer Horlogestand.
  7. Selecteer een meldingsvoorkeur.
  8. Selecteer een geluidsvoorkeur.
  9. Selecteer Time-out.
  10. Selecteer hoe lang de waarschuwing voor een nieuwe melding op het scherm wordt weergegeven.