Een intervalworkout maken

 1. Houd UP ingedrukt.
 2. Selecteer Training > Intervallen > Wijzig > Interval > Type.
 3. Selecteer Afstand, Tijd of Open.
  TIP: U kunt een interval met een open einde maken door het type in te stellen op Open.
 4. Selecteer Tijdsduur, voer een afstands- of tijdsinterval in voor de workout en selecteer .
 5. Selecteer BACK.
 6. Selecteer Rust > Type.
 7. Selecteer Afstand, Tijd of Open.
 8. Voer indien nodig een waarde in voor de afstand of tijd van het rustinterval en selecteer .
 9. Selecteer BACK.
 10. Selecteer een of meer opties:
  • Selecteer Herhaal om het aantal herhalingen in te stellen.

  • Selecteer Warm-up > Aan om een warming-up met een open einde toe te voegen aan uw workout.

  • Selecteer Cooldown > Aan om een coolingdown met een open einde toe te voegen aan uw workout.