Een workout beginnen

Voordat u een workout kunt beginnen, moet u een workout downloaden van uw Garmin Connect account.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Training > Mijn workouts.‍
  3. Selecteer een workout.
  4. Selecteer Start workout.
  5. Selecteer indien nodig een activiteittype.
  6. Selecteer START om de timer te starten.

Nadat een workout is gestart, geeft het toestel de verschillende onderdelen van de workout, het doel (optioneel) en de huidige workoutgegevens weer.‍