Een shot meten

  1. Sla de bal en kijk waar deze landt.
  2. Selecteer START > Shot meten.
  3. Loop of rijd rechtstreeks naar de bal.

    De afstand wordt automatisch opnieuw ingesteld wanneer u naar de volgende hole gaat.

  4. U kunt op elk moment Herstel ingedrukt houden om de afstand opnieuw in te stellen.