Hoogtemeterinstellingen

Houd UP ingedrukt en selecteer Instellingen > Sensors > Hoogtemeter.

Auto kalibr.

Hiermee voert de hoogtemeter automatisch een kalibratie uit telkens wanneer u GPS-tracering inschakelt.

Kalibreer

Hiermee kunt u de sensor van de hoogtemeter handmatig kalibreren.