Uw vermogenszones instellen

De waarden voor deze zones zijn standaardwaarden en passen mogelijk niet bij uw persoonlijke vaardigheden. Als u weet wat uw FTP-waarde (Functional Threshold Power) is, kunt u deze opgeven zodat de software automatisch uw vermogenszones kan berekenen. U kunt uw zones handmatig aanpassen op het toestel of via uw Garmin Connect account.

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Mijn statistieken > Gebruikersprofiel > Vermogenszones > Op basis van.
  3. Selecteer een optie:
    • Selecteer Watt om de zones in watt weer te geven en te wijzigen.

    • Selecteer % FTP om de zones als een percentage van uw FTP-waarde weer te geven en te wijzigen.

  4. Selecteer FTP en voer uw FTP-waarde in.
  5. Selecteer een zone en voer een waarde in voor elke zone.
  6. Selecteer zo nodig Minimum en voer een minimale vermogenswaarde in.