Symbooldefinities

Deze symbolen worden mogelijk weergegeven op de toestel- of accessoirelabels.

Wisselstroom. Het toestel is geschikt voor wisselstroom.

Gelijkstroom. Het toestel is alleen geschikt voor gelijkstroom.

Zekering. Geeft informatie over of locatie van de zekering aan.

WEEE-symbool voor weggooien en recycling. Het WEEE-symbool is toegevoegd op het product in overeenstemming met de EU-richtlijn 2002/96/EC met betrekking tot Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Hiermee wordt het onjuist afdanken van dit product ontmoedigd en het hergebruiken en recyclen bevorderd.