Gegevens handmatig uploaden naar Garmin Connect Mobile

  1. Houd UP ingedrukt.
  2. Selecteer Instellingen > Bluetooth > Synchroniseren.