Handelsmerken

Garmin, het Garmin logo, ANT‍+, Auto Lap, Auto Pause, quatix, TracBack, VIRB en Virtual Partner zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Connect IQ, Garmin Connect, Garmin Express, tempe, en Vector zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android is een handelsmerk van Google Inc. Het merk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. The Cooper Institute, en alle gerelateerde handelsmerken, zijn het eigendom van The Cooper Institute. Firstbeat en Analyzed by Firstbeat zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van Firstbeat Technologies Ltd. iOS is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. dat onder licentie door Apple Inc. wordt gebruikt. Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Training Stress Score (TSS), Intensity Factor (IF) en Normalized Power (NP) zijn handelsmerken van Peaksware, LLC. Wi‑Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product is ANT‍+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.