הגדרת המהירות והמרחק של התקן הנעל

לפני שתוכל להתאים אישית את המהירות והמרחק של התקן הנעל, עליך לשייך את ההתקן שלך לחיישן התקן הנעל (שיוך החיישנים האלחוטיים).

ניתן להגדיר את ההתקן שלך לחישוב מהירות ומרחק באמצעות הנתונים של התקן הנעל, במקום נתוני GPS.

  1. לחץ ממושכות על MENU.
  2. בחר חיישנים ואביזרים.
  3. בחר את התקן הנעל.
  4. בחר מהירות או מרחק.
  5. בחר אפשרות:
    • בחר בית/כושר כאשר אתה מתאמן עם GPS כבוי, בדרך כלל בתוך מבנה.

    • בחר תמיד כדי להשתמש בנתוני הנעל שלך ללא תלות בהגדרת ה-GPS.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-5FA2079A-0AC3-432E-B7D8-4DD6E05E344B v3