מודעות למצבים

ניתן להשתמש בהתקן MARQ® ביחד עם אורות אופניים חכמים של Varia™ ועם רדאר מבט אחורי כדי לשפר את המודעות למצבים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף להתקן Varia‎‏.
הערה: ייתכן שתצטרך לעדכן את תוכנת MARQ‎‏ כדי שתוכל לשייך התקני Varia‎‏ (עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect).
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-5FA2079A-0AC3-432E-B7D8-4DD6E05E344B v3