שימוש במעבירים אלקטרוניים

לפני שתוכל להשתמש במעבירי הילוכים אלקטרוניים מתאימים, כגון מעבירי הילוכים Shimano® Di2™, עליך לשייך אותם להתקן שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים). ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (התאמה אישית של מסכי הנתונים). ההתקן MARQ®מציג ערכי כוונון נוכחיים כאשר החיישן נמצא במצב כוונון.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3