מודעות למצבים

ניתן להשתמש בהתקן MARQ®‎‏ ביחד עם התקן Varia Vision™‎‏, עם אורות אופניים חכמים של Varia™‎‏ ועם רדאר מבט אחורי כדי לשפר את המודעות למצבים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף להתקן Varia‎‏.
הערה: ייתכן שתצטרך לעדכן את תוכנת MARQ‎‏ כדי שתוכל לשייך התקני Varia‎‏ (עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect).
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3