חיישני מחבט

ההתקן שלך תואם לחיישני מחבט הגולף Approach® CT10. יש לך אפשרות להשתמש בחיישני מחבט משויכים כדי לעקוב באופן אוטומטי אחר חבטות הגולף שלך, כולל מיקום, מרחק וסוג מחבט. עיין במדריך למשתמש של חיישני המחבט לקבלת מידע נוסף.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-ED63163F-A150-4E15-9E5A-038B350E00C9 v3