שימוש במעבירים אלקטרוניים

לפני שתוכל להשתמש במעבירי הילוכים אלקטרוניים מתאימים, כגון מעבירי הילוכים Shimano® Di2™, עליך לשייך אותם להתקן שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים). ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (התאמה אישית של מסכי הנתונים). ההתקן MARQ®מציג ערכי כוונון נוכחיים כאשר החיישן נמצא במצב כוונון.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4