שיפור הכיול של התקן הנעל

כדי שתוכל לכייל את ההתקן, עליך להשיג אותות GPS ולשייך את ההתקן להתקן הנעל (שיוך החיישנים האלחוטיים).

התקן הנעל מכייל את עצמו, אך תוכל לשפר את הדיוק של נתוני המהירות והמרחק באמצעות כמה ריצות בחוץ עם GPS פועל.

  1. עמוד בחוץ למשך חמש דקות עם קו ראייה ישיר לשמיים.
  2. התחל פעילות ריצה.
  3. רוץ במסלול מבלי לעצור למשך 10 דקות.
  4. עצור את הפעילות ושמור אותה.

    בהתבסס על הנתונים שתועדו, ישתנה גם ערך הכיול של התקן הנעל במידת הצורך. לא תצטרך לכייל שוב את התקן הנעל אלא אם כן סגנון הריצה שלך ישתנה.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4