מודעות למצבים

ניתן להשתמש בהתקן MARQ® ביחד עם אורות אופניים חכמים של Varia™ ועם רדאר מבט אחורי כדי לשפר את המודעות למצבים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף להתקן Varia‎‏.
הערה: ייתכן שתצטרך לעדכן את תוכנת MARQ‎‏ כדי שתוכל לשייך התקני Varia‎‏ (עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect).
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4