כיול ידני של התקן הנעל

לפני שתוכל לכייל את ההתקן, עליך לשייך את ההתקן שלך להתקן הנעל (שיוך החיישנים האלחוטיים).

מומלץ לבצע כיול ידני אם אתה יודע את פקטור הכיול. אם כיילת בעבר התקן נעל עם מוצר אחר של Garmin®‎‏, ייתכן שאתה יודע מהו פקטור הכיול.

  1. לחץ ממושכות על MENU.
  2. בחר חיישנים ואביזרים.
  3. בחר את התקן הנעל.
  4. בחר פקטור כיול > הגדר ערך.
  5. התאם את פקטור הכיול:
    • הגדל את פקטור הכיול אם המרחק קטן מדי.

    • הקטן את פקטור הכיול אם המרחק גדול מדי.

Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-924DB02F-2D8D-49D1-94CC-972F3B69B60E v4