Konto

Karta Konto wyświetla informacje o koncie i informacje o testowaniu urządzenia.

Moje dane

Wyświetla informacje o koncie oraz preferencje (Moje dane).

Jednostki

Określa wersję układu współrzędnych oraz jednostki miary dla odległości.

Test

Zapewnia instrukcje dotyczące testowania urządzenia (Test urządzenia).