Test urządzenia

Funkcja pozwala sprawdzić, czy urządzenie działa, zanim wyruszysz w trasę. Do swojej dyspozycji masz pięć wiadomości testowych miesięcznie.

  1. Na karcie Konto kliknij przycisk Test.
  2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.