Pierwsze kroki

Gdy otworzysz stronę internetową Garmin Explore po raz pierwszy, sprawdź poniższe czynności, aby poznać podstawowe funkcje.

UWAGA: Funkcje strony internetowej Garmin Explore różnią się w zależności od typu posiadanego konta i urządzenia. Na przykład, jeśli urządzenie obsługuje technologię inReach, widoczne będą informacje o planie taryfowym.
  • Monitorowanie miesięcznego użytkowania (Strona główna).
  • Wyświetlanie danych urządzenia na mapie (Mapa).
  • Tworzenie tras i punktów trasy do synchronizacji na urządzeniu (Punkty trasy, Trasy).
  • Wyświetlanie historii rozmów (Skrzynka odbiorcza).
  • Dodawanie osób do kontaktów, w tym kontaktów awaryjnych (Kontakty).
  • Konfiguracja wstępnie zdefiniowanych i szybkich wiadomości SMS (Wiadomości).
  • Konfiguracja kont serwisów społecznościowych, w tym strony internetowejMapShare (Społeczności).
  • Synchronizacja urządzenia i smartfonu (Synchronizacja).