Społeczności

Karta Społeczności zapewnia możliwość udostępniania informacji o podróży w kontach serwisów społecznościowych. Można skonfigurować konta serwisów społecznościowych, aby możliwe było przesyłanie aktualnych informacji z urządzenia do oglądania przez inne osoby.

MapShare

Pozwala udostępniać pozycję na mapie innym osobom (Włączanie funkcji MapShare).

Opcje

Określa, jakie dane i elementy sterujące są wyświetlane na stronie internetowej MapShare. Można ustawić dostęp po podaniu hasła dla innych osób (Opcje).

Udostępnij

Wysyła innym osobom łącze do Twojej strony internetowej MapShare.

Facebook

Umożliwia publikowanie na koncie Facebook z dowolnego miejsca.

Twitter

Umożliwia publikowanie na koncie Twitter z dowolnego miejsca.