Korzystanie z usługi Virtual Partner

Funkcja Virtual Partner® to narzędzie treningowe ułatwiające osiąganie celów treningowych. Istnieje możliwość dostosowania urządzenia Virtual Partner pod kątem treningu (biegu, jazdy rowerem i innych aktywności) z docelową prędkością lub w docelowym tempie.

UWAGA: Funkcja Virtual Partner nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
  1. Wybierz profil aktywności.
  2. Wybierz kolejno > Ustawienia aktywnosci > Ekrany danych > Virtual Partner > Stan > Wlaczony.
  3. Wybierz Ustaw tempo lub Ustaw predkosc.

    Można użyć tempa lub prędkości jako formatu (Ustawienia formatu).

  4. Podaj wartość.
  5. Wybierz Symbol rozpoczynania, aby uruchomić stoper.
  6. Podczas aktywności wybierz Symbol strzałki w górę lub Symbol strzałki w dół, aby wyświetlić ekran Virtual Partner i zobaczyć kto jest na prowadzeniu.

    Dane Virtual Partner
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-3F6E0495-3A1D-49FA-888B-B002BB2B6114 v5