Korzystanie z usługi Virtual Partner

Funkcja Virtual Partner to narzędzie treningowe ułatwiające osiąganie celów treningowych. Istnieje możliwość dostosowania urządzenia Virtual Partner pod kątem treningu (biegu, jazdy rowerem i innych aktywności) z docelową prędkością lub w docelowym tempie.

UWAGA: Funkcja Virtual Partner nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
  1. Wybierz profil aktywności.
  2. Wybierz kolejno > Ustawienia aktywnosci > Ekrany danych > Virtual Partner > Stan > Wlaczony.
  3. Wybierz Ustaw tempo lub Ustaw predkosc.

    Można użyć tempa lub prędkości jako formatu (Ustawienia formatu).

  4. Podaj wartość.
  5. Wybierz , aby uruchomić stoper.
  6. Podczas aktywności wybierz lub , aby wyświetlić ekran Virtual Partner i zobaczyć kto jest na prowadzeniu.