Ustawienia formatu

Wybierz kolejno > Ustawienia > System > Format.

Preferencje tempa/predkosci

Ustawienie urządzenia, aby wyświetlało prędkość lub tempo dla biegania, jazdy rowerem i innych aktywności. To ustawienie ma wpływ na kilka innych opcji treningu, a także na historię i alerty.

Poczatek tygodnia

Ustawienie pierwszego dnia tygodnia dla cotygodniowego podsumowania historii.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-3F6E0495-3A1D-49FA-888B-B002BB2B6114 v5