Ändra aktivitetsprofil

Enheten har standardaktivitetsprofiler. Du kan ändra varje sparad aktivitetsprofil.
TIPS: Standardaktivitetsprofilerna har en specifik accentfärg för varje sport.
  1. Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
  2. Välj en profil.

    Du kan visa eller dölja standardaktivitetsprofilerna.