Menedżer ostrzeżeń

Menedżer ostrzeżeń wyświetla ikonę alarmu w określonym kolorze i nadaje priorytet komunikatom alarmowym według ich istotności.

Aby otworzyć Menedżer ostrzeżeń, wybierz kolejno Symbol informacji dotyczących nawigacji > Menedżer ostrzeżeń.

planu

Ważność

Czerwony

Niebezpieczeństwa, które wymagają natychmiastowego działania w celu uniknięcia poważnych obrażeń ciała lub śmierci

Żółty

Niebezpieczeństwa lub ryzykowne czynności, które mogą spowodować niewielkie obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu bądź mienia

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-CDD85099-F5B6-41B4-84D1-524AE6475690 v1