Observera följande om kartuppdateringar

Vissa programvaror och tillhörande uppdateringar måste du "låsa upp" för att få dataåtkomst till. Följd de upplåsningsinstruktioner som medföljde disken innan du hämtar ned kartdetaljer till enheten.

Du måste äga en kartprodukt för att kunna använda en uppdatering. Du kan inte läsa in uppdateringsinformation utan en befintlig installation av den kartprodukt du äger.

På grund av mängden innehåll finns vissa kartuppdateringar endast tillgängliga på DVD. Du måste ha en DVD-enhet till din dator för att kunna installera sådana uppdateringar.

Vi rekommenderar att du inte bara utnyttjar uppdateringen för att spara pengar, utan också för att se till att du verkligen har tillgång till de mest aktuella kartorna. Om du har rätt till en fri uppdatering, rekommenderar vi att du utnyttjar den direkt. Erbjudanden om fria uppdateringar löper ofta ut i samband med att en ny version släpps.

lås upp kartor
Besök våra upplåsningssidor om du vill aktivera kartor på din uppdateringsdisk.